LİDAR

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Altlık Verileri yayınlandı
 • Halihazır Harita Yapımıbaşladı
 • Arkrolojik Alan Haritalarının Hazırlanmasıbaşladı
 • Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesibaşladı

DRON

 • Fotogrametrik Halihazır
 • Ortofoto
 • Nokta Bulutu Üretimi
 • Sayısal Yükseklik Modeli(DEM)
 • Sayısal Arazi Modeli (DSM)

YERSEL ÖLÇÜMLER

 • Yersel Halihazır
 • Şeritvari Güzerhah Haritaları

YAZILIM

 • Mühendislik Yazılımları
 • Geocoding Yazılımları
 • Platform Bağımsız GIS Yazılımları